AVG

De invoering van de AVG heeft het nodige in beweging gebracht. De aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens heeft een ‘boost’ gekregen. Als accountant heeft u daarmee zonder meer te maken. Ter ondersteuning hebben wij een tweetal nieuwe assessments ontwikkeld, te weten:

■ Privacy Impact Analyse (PIA): De PIA legt de privacy risico’s bloot van nieuwe (projecten en initiatieven) of bestaande verwerkingen van persoonsgegevens en draagt bij aan het vermijden of verminderen van deze privacy risico’s door gerichte acties voor te stellen (zie https://pia-avg.nl/pia/)

■ Privacy Control Framework (PCF): Het primaire doel van het PCF is het bieden van een handreiking aan (audit) professionals bij het beoordelen of de controledoelstellingen van een organisatie met betrekking tot privacy en bescherming van persoonsgegevens worden bereikt. Kijk hier voor het assessment

De voordelen

Onze assessments bieden een laagdrempelige en kosteneffectieve aanpak. Door kennis en logica te bundelen in handige online tools bieden wij specialistische kennis tegen lage kosten.

Deze assessments kunnen ook worden ingezet door collega-professionals. Graag stemmen wij de mogelijkheden af.

Interesse? Neem contact met ons op.