Voor organisaties is informatie van levensbelang. Organisaties worden vleugellam als zij niet beschikken over informatie voor de aansturing van de bedrijfsactiviteiten en het bewaken en bijsturen van de resultaten.

 

In deze tijd van snel moeten kunnen inspelen op de veranderingen in de markt, speelt informatiemanagement een steeds grotere rol. Vragen zijn onder andere:

  • Welke invloed hebben de veranderingen op onze informatiebehoefte?
  • Welke eisen stelt dit aan de inrichting van de informatievoorziening?
  • Hebben we nog wel de meest geschikte systemen?
  • Wegen de kosten op tegen de baten?
  • Wat is nodig om de veranderingen te realiseren?
  • Hoe managen we het veranderingsproces?

Het beantwoorden van deze vragen vereist een gedegen benadering én een zorgvuldige vertaling van uw bedrijfsstrategie naar een doeltreffende en doelmatige aanpak en het identificeren, selecteren en implementeren van passende oplossingen.

Wij bieden de kennis en ervaring om u bij deze bedrijfskritische functie te helpen, bijvoorbeeld door:

  • het opstellen van het informatiebeleidsplan;
  • het identificeren van stuurvariabelen (kritische succesfactoren en performance-indicatoren);
  • het inventariseren en analyseren van nut en noodzaak van processen en activiteiten;
  • het ondersteunen bij de herinrichting van informatiesystemen en/of de selectie van nieuwe systemen.