(Software)pakketselectie

 

Het oude pakket voldoet niet meer. Dus is een nieuw pakket noodzakelijk. De gebruikers hebben al een keuze gemaakt. Pakket X is volgens collega’s van andere bedrijven helemaal het einde! Een keuze is dus snel gemaakt. Bovendien heeft de leverancier van pakket X een standaardimplementatieplan en kan morgen al worden gestart. Maar:

  • Is de keuze en de voorgestelde aanpak wel zo vanzelfsprekend?
  • Hoe past dit nieuwe pakket in de toekomst van uw bedrijf?
  • Waar zegt u ja tegen en wat zijn hiervan de consequenties?

Wij begeleiden u bij een gestructureerde aanpak en zorgen dat u een weloverwogen keuze maakt.

Implementatie

Een nieuw pakket of systeem invoeren is een ingrijpende operatie. Een goede voorbereiding is essentieel om te kunnen waarborgen dat uw bedrijfsprocessen doorgang vinden en het eindresultaat voldoet.

Denk aan het herinrichten van processen, het opleiden van uw medewerkers en het converteren van gegevens. Om alles soepel te laten verlopen moet nagedacht worden over een aantal belangrijke vragen. Gaat u direct over van het oude systeem op het nieuwe, of laat u het nieuwe systeem ‘schaduw’ draaien naast het oude? Hoe elimineert u zo snel mogelijk de onvermijdelijke kinderziektes die een nieuw pakket met zich mee zullen brengen?

Wij bieden u daarom ondersteuning en advies bij IT implementatie.